Hintahaarukka Min. Max.

VUOKRAEHDOT

 

1. HENKILÖLUKUMÄÄRÄ

Huoneistossa voi yöpyä ainoastaan sähköpostitse sovittu henkilömäärä. Jos sovittu henkilömäärä ylitetään veloitamme takuuvuokrasta henkilöiden lukumäärä vastaavan lisävuoteiden summan.

2. LEMMIKKIELÄIMET / TUPAKOINTI

Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon ei ole mahdollista,jos siitä ei ole erikseen sovittu.Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa. Sisällä tupakoiminen on ehdottomasti kiellettyä. Jos vuokralainen rikkoo vuokraehdoissa mainittua tupakointisääntöä, hän on velvoitettu korvaamaan rikkomuksesta aiheutuvat siivouskulut ja huonekaluihin tai muuhun irtaimistoon kohdistuneen vahingon tai hajuhaitan. Asunnon omistaja määrittelee vahingon suuruuden.

3. SIIVOUS

Huoneiston lyhytaikaisen vuokrauksen suuruuteen sisältyy siivous ennen vuokrausajankohtaa ja sen jälkeen. Vuokralaisen on kuitenkin huolehdittava asunnon siisteydestä vuokrasuhteen aikana sekä jätettävä asunto luovutettaessa tavanomaista siisteystasoa vastaavaan kuntoon. Muussa tapauksessa vuokralaiselta pidätetään kaikki asunnon siivoukseen liittyvät erityiskulut takuuvuokrasta tai ne peritään vuokralaiselta muulla tavoin. Vuokralainen voi tilata erillisen lisäsiivouksen lisämaksua vastaan.

4. VAHINKOJEN KORVAUSVELVOLLISUUS

Vuokralainen on vastuussa kaikista vuokrauksen aikana tapahtuvista vahingoista, rikkoutumisista tai kadonneista tavaroista tai esineistä. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi.
Kaikki vahingot korjataan mahdollisimman pian, kohtuullisen toimitusajan puitteissa. Jos vuokralainen ei ole ilmoittanut vahingosta lähtöpäivään mennessä, vahinko korjataan vuokralaisen kustannuksella pidättämällä takuuvuokrasta vahingon suuruutta vastaava summa, tai tarvittaessa perimällä vahinkoa vastaava korvaus muulla tavoin. West wind rentals & propertes sl. tai asunnon omistaja ei ole vakuuttanut vuokralaisia tai heidän omaisuuttaan vuokrauksen aikana.

5. MAKSUEHDOT

Vuokra ja mahdolliset lisäpalvelut, jos ei toisin ole sovittu, maksetaan West wind rentals & propertes sl:n tilille. Vuokraan sisältyvät asunnon vesi- ja sähkömaksut, jos ei toisin ole sovittu. Väärinkäytöksien ilmetessä vuokralainen on korvausvelvollinen.

6. VUOKRATAKUU

Vuokralainen maksaa vuokratakuun, jonka suuruus määräytyy vuokrauksen kokonaissummaan sidotusti. Vuokratakuu toimii varausmaksuna ja se maksetaan varauksen yhteydessä. Vuokratakuun/varausmaksun lisäksi vuokralaisen tulee maksaa kokonaisuudessaan varsinainen vuokrasumma ennen vuokrauksen alkua. Takuusumma palautetaan vuokrauksen päätyttyä. Tarvittaessa West wind rentals & properties sl.voi pidättää osan takuuvuokrasta tai koko summan, jos vuokralainen on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia asunnon kunnosta tai siisteydestä.

7. REKLAMAATIO-OIKEUS

Jos vuokra-asunto ei vastaa odotuksia, mahdollisista puutteista on ilmoitettava West wind rentals & properties sl. :lleVÄLITTÖMÄSTI virheen havaitsemisen jälkeen. Mahdolliset puutteet siivouksessa tulee myös ilmoittaa West wind rentals & properties sl :lle välittömästi. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, ei West wind rentals & properties sl vastaa mahdollisista puutteista tai virheistä.

8. PERUUTUKSET

Jos vuokrasopimus perutaan, West wind rentals & properties sl. on oikeutettu pidättämään itsellään saadun vuokratakuun/varausmaksun mikäli ei erikseen toisin sovita. Vuokrauksen peruminen käsitellään aina tapauskohtaisesti. Pääsääntönä on lääkärintodistuksen esittäminen sairaudesta, joka estää matkustamisen kohteeseen

9. FORCE MAJEURE

West wind rentals & properties sl. ei korvaa force majeure tilanteita, jotka vaikuttavat vuokraukseen.

10. OIKEINKIRJOITUS

West wind rentals & properties sl. ei vastaa mahdollisista vuokrausta käsittelevistä kirjoitusvirheistä tai käännöksistä johtuvista asiavirheistä painetuissa tai muissa medioissa.

11. MUUTA / KÄYTÄNTÖJÄ ASUNTOJEN VUOKRAUKSEEN LIITTYEN

Asunto on luovutettava kello 12.00 ja sen saa käyttöönsä kello 17.00, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.
Matkatavaroita voi säilyttää toimistossa näiden aikojen ulkopuolella, mikäli siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Asunto tulee luovutettaessa vastata tulotilannetta. Vahingot veloitetaan ennalta peritystä takuusummasta. Korvattavan vahingon lisäksi peritään myös työstä aiheutuneet kustannukset. Mikäli takuusumma ei kata koko vahingon aiheuttamaa kustannusta, summa peritään vuokralaiselta kokonaisuudessaan muulla tavoin.
West wind rentals & properties sl.ei vastaa vuokralaisten omaisuus- eikä henkilövahingoista.

Kadonneista avaimista veloitamme aina 100 euroa. Tulotilanteen ulkopuolella tapahtuvasta ovien avauksesta veloitamme päivällä klo (8-20) 40 euroa ja muina aikoina 60 euroa.

Kaikki vuokraukseen liittyvät seikat tulee olla sovittu kirjallisesti, sähköpostitse.